Slider

📂 THÔNG TIN KHÓA HỌC

Khóa học Excel Cơ Bản trực tuyến do đội ngũ AKA thiết kế và thực hiện dựa trên nhu cầu thực tế tại các doanh nghiệp.Với phương pháp giảng dạy “Lý thuyết gắn liền thực hành” đơn giản, dễ hiểu cùng với giáo trình do AKA thiết kế dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Tiến sỹ Hồ Quốc Dũng (Giảng viên chuyên gia về Excel tại Đại học Huế) ngắn gọn, xúc tích, gắn với các tình huống thực tế tại các doanh nghiệp. Dưới sự hướng dẫn của các giáo viên cũng là cán bộ đang làm tại các doanh nghiệp có kinh nghiệm lâu năm, nhiệt tình, tận tâm. Chúng tôi cam kết các học viên sẽ nhận được các kiến thức đầy đủ, chắc chắn làm thực tế trong môi trường doanh nghiệp chuyên nghiệp.
Sau khi kết thúc khóa học Excel Cơ Bản học viên yên tâm làm được các công việc tính toán, tổng hợp và phân tích dữ liệu. Khóa học này là tiền đề để học viên tự tin học tiếp các khóa học nâng về Excel như: Excel nâng cao, Lập trình VBA trong Excel cơ bản, Lập trình VBA trong Excel nâng cao,…

THÔNG TIN KHÓA HỌC

+ Tên khóa học: Excel Cơ Bản
+Khai giảng liên tục
+ Thời gian học: 6 buổi, thời lượng mỗi buổi là 120 phút.
+ Học trực tuyến thông qua kênh Youtube
+ Học phí 1.250.000 đồng (Bao gồm tài liệu học).+ Học viên được phép theo học lại khóa sau miễn phí nếu vắng mặt một số nội dung của khóa học đã đăng ký.

📝 ĐĂNG KÝ TRỰC TUYẾN

NỘI DUNG KHÓA HỌC EXCEL CƠ BẢN

Bài 1: Kỹ thuật soạn thảo trong Excel: thao tác nhập, sửa, chèn dữ liệu, thêm dòng, xóa dòng, thay đổi kích thước các cột, dòng. trộn ô, căn chỉnh dữ liệu cho dòng tiêu đề, thêm, xóa và đổi tên sheet. Tìm và thay thế dữ liệu, tạo ghi chú,…
Bài 2: Định dạng dữ liệu trong bảng tính: thao tác đóng khung và trang trí bảng tính.
Bài 3: Tạo biểu đồ trong bảng tính, đối tượng vẽ
Bài 4: Tạo công thức trong Excel: Kiểu dữ liệu trong Excel, Tạo công thức trong Excel. Địa chỉ tương đối, tuyệt đối, copy, cắt và dán công thức.
Bài 5: Các nhóm hàm cơ bản trong Excel:
·    Nhóm hàm thống kê: Hàm SUM, COUNT, AVERAGE, MIN, MAX, COUNTA,RANK, ROUND,…
·    Nhóm hàm ngày tháng:HàmDAY, MONTH, YEAR, TODAY, WEEKDAY, DATE,..
·    Nhóm hàm logic: Hàm điều kiện IF,AND,  OR, NOT
·    Hàm thống kê có điều kiện: Hàm COUNTIF, SUMIF
·    Nhóm hàm văn bản: Hàm LEFT, RIGHT, MID, VALUE, DATEVALUE, FIND, SUBSITUTE,…
·    Nhóm hàm thông tin: ISTEXT, ISNUM,…
·    Nhóm hàm tìm kiếm: VLOOKUP, HLOOKUP, MATCH, INDEX,…
Bài 6: Cách sử dụng Pivot Table, SUBTOTAL, GROUP,…
Bài 7: Định dạng theo điều kiện (Conditional Formatting)
Bài 8: Kiểm soát dữ liệu hợp lệ (Data Validation)
Bài 9: Bảo mật và kiểm soát bảng tính: đặt mật khẩu mật mở tập tin, đặt mật khẩu bảo vệ bảng tính, khóa ô và công thức,…
Bài 10: Các phím tắt thường dùng trong  Excel.


CÁC KHÓA HỌC LIÊN QUAN


PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com