iExcel
March 20, 2021 Comments Off on iExcel admin

Cách mạng 4.0 và những vấn đề khó khăn trong công tác quản lý trao đổi thông tin nội bộ giữa các phòng ban của lãnh đạo cơ quan, doanh nghiệp là gì?

- Hiện nay các cơ quan, doanh nghiệp đa phần sử dụng hệ thống máy Server nội bộ để lưu trữ và quản lý dữ liệu nội bộ, hệ thống này có rất nhiều bất cập, điển hình:

  • Hệ thống máy tính dễ dàng bị virus, dẫn đến hư hỏng file hoặc bị mất dữ liệu.
  • Cần có nhân viên công nghệ thông tin quản lý, vận hành.
  • Cần phải đầu tư hệ thống máy chủ, mạng lan, tăng chi phí.

- Bên cạnh đó những cơ quan, doanh nghiệp sử dụng các ứng dụng online, mạng xã hội rất dễ lộ thông tin bảo mật nội bộ.

- Các cơ quan, doanh nghiệp nhỏ gặp nhiều khó khăn trong việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý do hạn hẹp kinh phí và thiếu nhân lực am hiểu công nghệ.

 

iExcel sẽ giúp bạn ! Là phần mềm quản trị duy nhất trên thị trường giúp cơ quan, doanh nghiệp vượt qua được những vấn đề trên.

Phần mềm tỏa sáng cùng iExcel

Vậy iExcel là gì?

iExcel là Phần mềm quản trị thông tin, trao đổi, lưu trữ dữ liệu nội bộ. Bao gồm hai gói ứng dụng sau:

  • Ứng iExcel Addin là gói phần mềm tích hợp vào Excel giúp trao đổi dữ liệu giữa các Sheet của tệp Excel.
  • Ứng dụng iExcel Server giúp lưu trữ dữ liệu trên Google Drive và phân quyền trao đổi dữ liệu.

Lợi ích của việc sử dụng iExcel

  • Giúp chủ doanh nghiệp tự tổ chức, tự quản lý, điều phối dữ liệu giữa các nhân viên, phòng ban.
  • Giúp thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tổng hợp được thông tin, kết quả làm việc của nhân viên, thiết lập hệ thống thu thập, báo cáo số liệu đồng bộ.
  • Là công cụ hỗ trợ quá trình tự xây dựng hệ thống công nghệ thông tin, quản trị doanh nghiệp và tổ chức với các đặc điểm nổi bật sau :

o Không cần đến đội ngũ công nghệ thông tin.

o Không tốn chi phí phát triển, bảo trì, duy trì hệ thống.

o Không tốn chi phí về hạ tầng (duy trì máy chủ hoặc thuê máy chủ trên nền Cloud).

o Không tốn thời gian, chi phí đào tạo nhân viên.

Hướng dẫn cài đặt iExcel

 

Hướng dẫn cài đặt SERVER quản lý

Download tệp quản lý trên Google Sheets

Case study - Quản lý kho

 

About The Author
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com