Bối cảnh

Cách mạng 4.0 và những vấn đề khó khăn trong công tác quản lý trao đổi thông tin nội bộ giữa các phòng ban của lãnh đạo cơ quan, doanh nghiệp là gì?

– Hiện nay các cơ quan, doanh nghiệp đa phần sử dụng hệ thống máy Server nội bộ để lưu trữ và quản lý dữ liệu nội bộ, hệ thống này có rất nhiều bất cập, điển hình:

  • Hệ thống máy tính dễ dàng bị virus, dẫn đến hư hỏng file hoặc bị mất dữ liệu.
  • Cần có nhân viên công nghệ thông tin quản lý, vận hành.
  • Cần phải đầu tư hệ thống máy chủ, mạng lan, tăng chi phí.

– Bên cạnh đó những cơ quan, doanh nghiệp sử dụng các ứng dụng online, mạng xã hội rất dễ lộ thông tin bảo mật nội bộ.

– Các cơ quan, doanh nghiệp nhỏ gặp nhiều khó khăn trong việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý do hạn hẹp kinh phí và thiếu nhân lực am hiểu công nghệ.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com