Giới thiệu

      Hầu hết mọi người đều được nghe tới thuật ngữ ‘Blockchain’ hay tiền điện tử Bitcoin. Và Blockchain là công nghệ nền tảng để hình thành các đồng tiền điện tử hiện nay. Blockchain là một công nghệ mới, có sức ảnh hưởng đến nhiều mặt của nền kinh tế, xã hội. Công nghệ blockchain đã và đang được triển khai trong các mô hình kinh doanh hiện có và các mô hình kinh doanh mang tính đột phá trong tương lai. Blockchain có ứng dụng rất rộng rãi trong thương mại, quản trị doanh nghiệp hay hoạt động sản xuất.

      Tuy nhiên, nhận thức về công nghệ Blockchain ở Việt Nam vẫn chưa toàn diện. Nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nhìn nhận blockchain chỉ như hoạt động kinh doanh tiền ảo, chỉ để phục vụ các dịch vụ trong lĩnh vực tài chính, đầu tư, đầu cơ hoặc cho rằng đây là công nghệ rất cao siêu, hiện đại, khó với tới, chưa nhìn nhận công nghệ Blockchain ở góc độ gần gũi với đời sống. Blockchain là một khái niệm mới, một công nghệ mới rất khó nắm bắt và hiểu đúng.

      Nhằm nâng cao nhận thức cũng như phát huy sức sáng tạo trong việc áp dụng công nghệ Blockchain trong thực tế của doanh nghiệp và xã hội. Phòng thí nghiệm AKA lab phát triển sản phẩm GSC với mong muốn đưa công nghệ Blockchain đến với mọi người.

GSC

Tiêu chí của GSC

  • Dễ dàng triển khai một Blockchain: Với GSC, mọi người có thể triển khai một Blockchain với đầy đủ thành phần như hub, node, wallet trong thời gian ngắn (<1 giờ). Việc triển khai GSC không cần kiến thức chuyên môn về công nghệ thông tin.
  • Chi phí duy trì GSC là bằng 0. GSC sử dụng cơ chế serverless độc đáo giúp duy trì hệ thống mà không tốn bất kỳ một chi phí nào
  • GSC được phát triển dựa trên các nền tảng công nghệ của Google nên có tốc độ, độ bảo mật đáng kinh ngạc
  • GSC là công cụ phục vụ quá trình giảng dạy đào tạo sinh viên về công nghệ Blockchain.

Đặc điểm của GSC

  • GSC là một mini blockchain được phát triển bởi AKA Lab với khả năng bảo mật và khả năng mở rộng rất lớn.
  • GSC có thể được ứng dụng để giải quyết các vấn đề thiết thực trong thực tế quản lý, sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, tổ chức như việc bỏ phiếu, quản lý điểm thưởng của nhân viên, khách hàng, truy vấn nguồn gốc nông sản…
  • GSC hoạt động như một mạng ngang hàng thuần túy. Trong đó, các node mạng (server) sẽ là các tệp Google Spreadsheet. Do đó, để triển khai GSC, bạn không cần server!! Tất cả những gì bạn cần là một tài khoản Google.
  • GSC hỗ trợ việc tạo địa chỉ ví tương thích với chuẩn Ethereum ERC-20

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com