Giới thiệu

Advanced Knowledge Application Research Laboratory – Phòng thí nghiệm nghiên cứu ứng dụng tri thức cao – AKA Lab.

AKA Lab chuyên nghiên cứu và ứng dụng công nghệ điện toán đám mây (Cloud Computing), dữ liệu lớn (Big Data), khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo (DS&AI), công nghệ chuỗi khối (Blockchain) vào hoạt động quản trị của doanh nghiệp.

Mục tiêu của AKA Lab là cung cấp bộ giải pháp linh hoạt trong quản trị doanh nghiệp. AKA Lab nghiên cứu và đưa ra các gói giải pháp khác nhau giúp doanh nghiệp giải quyết các vấn đề khó khăn trong quản trị một cách dễ dàng, hiệu quả, tiết kiệm.

  • iExcel: xây dựng kho dữ liệu tập trung và kết nối các phần mềm rời rạc
  • GViber: công cụ quảng bá tin tức và hơn thế nữa
  • GFlow: bảng điều khiển tự động của doanh nghiệp
  • GSC: mini blockchain cho tự động hóa quản lý điểm thưởng nhân viên, điểm thưởng khách hàng, tự động hóa quản lý giao dịch..

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com