Slider


ERP AKA DASHBOARD ĐÁP ỨNG MỌI NGHIỆP VỤ CỦA DOANH NGHIỆP


CÔNG VIỆC


Giao việc, nhắc việc, theo dõi tiến độ, đánh giá kết quả, ủy quyền giao việc

QUẢN LÝ TÀI SẢN


Tiết kiệm chi phí và nhân lực trong công tác quản lý tài sản tại doanh nghiệp

TIN TỨC


Truyền thông chính sách, văn hóa, thể thao,…xây dựng văn hóa doanh nghiệp

KẾ TOÁN


Cung cấp số liệu tài chính kế toán tức thời, chính xác giúp chủ doanh nghiệp kịp thời ra các quyết định điều hành

NHÂN SỰ


Kết nối với sàn giao dịch việc làm để tuyển dụng, tính lương theo thời gian, doanh số, KPI…

BÁN HÀNG


Tiết kiệm chi phí Marketing, cập nhật tức thời tình hình thực hiện chỉ tiêu doanh số

TÀI LIỆU


Lưu trữ theo chuyên mục, soạn thảo Online, đính kèm file tài liệu luôn sẵn sàng

VĂN THƯ


Lưu trữ văn bản hành chính điện tử, tiết kiệm thời gian tìm kiếm, tra cứu mọi lúc mọi nơi

SÁNG KIẾN


Thu thập, bình chọn, đánh giá hiệu quả áp dụng các sáng kiến vào công tác điều hành


TẤT CẢ CÙNG TRONG MỘT HỆ THỐNG NHẤT “LIÊN KẾT & CHIA SẺ THÔNG TIN”

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com