PHẦN MỀM QUẢN LÝ VĂN THƯ

ERP AKA VT là một trong những phần mềm được sử dụng khá phổ biến hiện nay trong các tổ chức cơ quan hành chính và các đơn vị doanh nghiệp nhằm đáp ứng các yêu cầu về quản lý văn thư, lưu trữ tài liệu một cách khoa học, đầy đủ, toàn diện khả năng tra cứu nhanh chóng, kịp thời. Đồng thời cung cấp bộ công cụ hỗ trợ quản lý mạnh mẽ trong điều hành công việc của tổ chức, cơ quan.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com